Felhívás! 1. osztályosok beiratkozásáról
Írta: Karpathegyine - Dátum: Március 25 2019 20:42:30

FELHÍVÁS

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020-as tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,

 

2019. április 12-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.

 

A tankötelessé váló, azaz a 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye,

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

1. a gyermek személyazonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  a lakcímet igazoló hatósági igazolvány(szülő és gyermek)

(tartózkodási hely-állandó bejelentett lakcím hiányában)

 

2. a gyermek TAJ kártyája,

 

3. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény vagy szakértői vélemény)

 

4. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

 

5. etika /hit és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat (űrlap beiratkozásnál)

 

6. Okmányirodából hozott adatlap, melyen egy 16 karakterből álló NEK azonosító van, szükséges a diákigazolvány igényléshez.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója hivatott a fellebbezési kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató:

Szilágyiné Németh Sarolta

 

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Intézmény: Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola

2471 Baracska, Templom u. 19.

Intézményvezető: Kárpáthegyi Józsefné

Település: BARACSKA

Körzet: Baracska község területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy életvitelszerűen baracskai lakóhellyel rendelkező gyermek.