Járványügyi szabályzat 2020.
Írta: Karpathegyine - Dátum: Augusztus 31 2020 14:30:51

 Dunaújvárosi Tankerületi Központ FB2401

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

 

 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI  SZABÁLYZAT

 

2020-2021-ES TANÉV

 

 

A nevelőtestület és munkavállalói közösség elfogadta: 2020. augusztus 27-én.

Hatályba lép: 2020. szeptember 1.

 

2020.

 

 

 

Törvényi háttér: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA - INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 1. Az iskola látogatása
 1. Iskolánkat csak egészséges, tüneteket nem mutató gyerek látogathatja, és ugyanez vonatkozik minden dolgozóra.
 2. Ha bármilyen koronavírusra utaló tünetet vesz észre a gyerekén a szülő, esetleg igazolt fertőzöttről van szó, köteles az iskolát értesíteni.
 3. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 4. A tanuló kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.
 5. Idegenek tanítási időben és azon kívül is az intézmény épületében csak engedéllyel tartózkodhatnak. A szájmaszk viselése minden esetben kötelező!
 6. Szeptember 1-jén ¾ 8-kor az első osztályos gyermekek szülei szájmaszkkal bekísérhetik a gyermekeiket, majd amilyen gyorsan csak lehet el kell hagyniuk az épületet.
 7. Szeptember 2-tól az első osztályosokat a beszoktatási időben a tanító a parkoló melletti szabad füves területen gyűjti össze ¾ 8-kor és tanítás után oda is kíséri őket az órarend szerint.
 8. A szülők csak a kapuig kísérhetik be kisebb gyermekeiket és ott is kell megvárniuk őket.
 9. A lázmérés a szülők feladata, de az iskolában is lehetőségünk lesz ezt folyamatosan ellenőrizni.
 10. Láz esetén a gyermeket azonnal elkülönítjük az erre kijelölt helységbe és a szülőt és iskolaorvost, akiket egy időben értesítünk.
 1. Általános óvintézkedések iskolánkban:

 

 1. Az első naptól fokozottan és folyamatosan lesz fertőtlenítés az iskolában. Az iskolaépület minden lehetséges bejáratánál vírusölő kézfertőtlenítőt helyezünk ki.
 2. A tanterembe való belépéskor mindenki mossa meg szappannal vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekeknek inkább a szappant javasoljuk)
 3. Minden teremben és mosdóban papír kéztörlőt kell használni.

 

 1. Naponta többször kell fertőtlenítő takarítást végezni a termekben, a folyosókon, a közösségi helyiségekben. Ebbe beletartoznak a gyakran érintett felületek is, nemcsak a kapcsolók és kilincsek, hanem egyebek mellett a számítógép billentyűzete és az egér is.

 

 1. Rendszeresen fertőtleníteni kell az iskolai játékok, sporteszközök, udvari padok felületét.

 

 

 1. Figyelni kell a rendszeres természetes szellőztetésre, ha az időjárás engedi, az ablakokat nyitva kell tartani.

 

 1. A gyerekeknek meg kell tanítani a személyi higiéné alapvető szabályait, és a köhögési etikettet: papír zsebkendő használata tüsszentéskor, köhögéskor, majd zsebkendő a kukába, és alapos kézmosás.

 

 1. A pedagógus és az iskola valamennyi dolgozója a tanulók között csak szájmaszkban lehet.
 1. A tanítás rendje
 1. Az iskolában azokat a járványügyi óvintézkedéseket kell betartanunk a mindennapokban, amelyeket az elmúlt hónapokban is megismertünk: védőtávolság, rendszeres kézmosás, fertőtlenítés, szellőztetés. A tanórákat többé-kevésbé a megszokott formában tartjuk meg (szabad levegőn is tarthatók testnevelés, ének-zene, néptánc tanórák). Az oktatás során az a cél, hogy az osztályok ne keveredjenek. Minden osztály a saját tantermét használja egész nap (kivételt jelent a fejlesztő terem és a  számítástechnika terem, ahol csoportokban max 14 fővel vannak a tanulók, szájmaszk viselése kötelező!). A csoportok váltása között fertőtleníteni kell a felületeket a szaktantermekben.
 2. A maszk viselése a tanulók körében állandóan nem kötelező, de természetesen bárki felveheti. Az intézkedési terv szerint az osztálytermekben lehetőség szerint az eddiginél szellősebben, egymástól távolabb fogjuk ültetni a gyerekeket. Ezt csak nagyobb termekben, egyéb helyiségekben tudjuk megvalósítani. Az 1,5 méteres védőtávolság megtartása csak a folyosókban és előterekben lehetséges.
 1.  A testnevelés órák rendje:
 1. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad térben és a  műfüves pályán fogjuk megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

 

 1. Az udvar és a folyosók, ebédlők, közösségi terek használatának rendje:

 

 1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
 2.  Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 3.  Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok ne keveredjenek, a sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 4. Az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni. A közös használatú eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.

 

 

 1. A tanulói hiányzások kezelése:
 1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.
 2.  Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

 

 

A fentiek betartása és betartatása mindenkire vonatkozóan kötelező érvényű.

 

 

Baracska, 2020. augusztus 27.

 

 

 

Kárpáthegyi Józsefné

intézményvezető