Oldal betöltése ...


Navigáció
Iskolánk

„Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet,

annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek.”

/Klebelsberg Kuno/

 

Az iskola neve:           Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola   KLIK 068005

Címe:                          2471 Baracska, Templom utca 19.

Telefon; fax:                22/ 454-004; 580-003

E-mail:                        baracska_iskola@citromail.hu

 

Az intézmény irányító és fenntartó szerve:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1051 Budapest, Nádor u. 32.

 

Martonvásári Tankerület 068005

2462 Martonvásár, Szent László u. 24.

 

Az irányító szerv vezetője: Pölöskei Gáborné   elnök

Tankerületi igazgató: Gózonyné Szekeres Ildikó

Az intézmény illetékességi és működési területe:

A tankerület településeinek közigazgatási területe, illetve szabad férőhely függvényében más települések közigazgatási területe

Az intézmény tevékenysége

Az intézmény alaptevékenysége:

A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§. (1) bekezdése alapján az intézmény köznevelési feladatot lát el. Az általános iskolában általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. Az intézményben a tanuló felkészül az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre.

Alapítás éve:  1949.

Jelenleg a tanulócsoportok száma:     8

Napközis /tanulószobai csoport száma: 2/1

Igazgató: Kárpáthegyi Józsefné

 

Kozma Ferenc szobra az iskola udvarán

 

HELYZETELEMZÉS

Baracska község Budapest és Székesfehérvár között félúton helyezkedik el, 10 km-re a Velencei-tó partjától, Fejér megyében, a Váli-völgyben.

Területe: 42,22 km2

Lakóinak száma: közel 2681 fő  fő (2014)

Az utóbbi évtizedben sokat fejlődött az infrastruktúra. Szinte minden házban van telefonvonal, és gázvezeték. 2000 májusában megtörtént az egészséges ivóvízzel való ellátás, valamint 2003 decemberében befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése is. Folyamatos az út és járdaépítés. A község központi részén található a Faluház, mely egyre jobban szolgálja a lakosság igényeit.

Két egészségügyi körzet működéséhez, két orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat és gyógyszertár szolgál.

A Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola a község egyetlen iskolája.

Az intézményünket 1949-ben alapították a két egyházi (katolikus és református) iskolából. 1962-től a nagyhalmi iskola is a baracskai épületbe költözött. 1991-ben készült el legújabb épületünk. 1993-ban vettük fel Kozma Ferenc nevét, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után községünkben talált menedéket, majd a magyar lótenyésztés újjászervezésével vívott ki magának elismerést.

Az intézmény épülete 4 épületegységből áll, szép parkosított környezetben található, rengeteg fa és díszcserje veszi körül.

A legrégebbi szárnyrész a század elején épült, 1997-ben került felújításra. A másik két épület 1978-1991 között épült.

A nevelő-oktató munka 13 tanteremben és 1 tornaszobában folyik, melyekhez 1 kémia-fizika szertár, 1 könyvtárszoba és két fejlesztőszoba kapcsolódik. Az 5-8. osztályokban kabinetrendszer működik. Testnevelés órákon tanulóink Baracska Község Önkormányzatának tulajdonában levő műfüves pályát használják.

A napközis és menzás gyermekek az ebédlőben étkeznek. A tálalás helyben történik, a konyhát vállalkozó tartja fenn és működteti.

Az iskolában központi fűtés szolgáltatja a meleget.

Óriási probléma, hogy nem rendelkezünk olyan belső térrel, ahol megtarthatnánk az iskolai rendezvényeket. Szükség esetén helyet kapunk a Faluházban. Ballagás, évzáró előtt izgulunk a szép időért.

Az épületegyüttest a község tulajdonát képező hatalmas park veszi körül, melyet testnevelés és környezet órákon, szabadidős tevékenységek alkalmával használhatunk.

A gyerekek biztonsága érdekében szeretnénk az épületek közvetlen környékét, melyet a tanulók rendszeresen használnak, bekeríteni.

 

 

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk.

Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet

egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”

(Eötvös József)

 

Küldetésnyilatkozat

Olyan iskolát szeretnénk, mely képes alkalmazkodni a változó, olykor kedvezőtlen feltételekhez, tudja állni a versenyt a környező nagy iskolákkal.

Arra törekszünk, hogy minden egyes gyermekhez megtaláljuk az utat. Célunk egy olyan iskola megteremtése, melynek légköre ösztönzően hat gyerekre, felnőttre egyaránt.

Tanulóinkra elsődlegesen a család, a környezet adottságai és a barátok gyakorolnak igen nagy hatást. Ezek a hatások alakítják a gyermek tanuláshoz, tudáshoz való viszonyát. Az iskola feladata, hogy pedagógiai eszközökkel mozgásba hozza a meglévő adottságokat, valamint ne hagyja azokat kialudni az iskoláskor egyik szakaszában sem!

Kiaknázható lehetőségeink:   az iskolai célrendszer,

tananyagstruktúra, a követelményrendszer,

szervezeti felépítés,

módszertani kultúra,

tanárok személyi varázsa.

 

Iskolánkban a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. A tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a középiskolai, illetve a szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.

Évfolyamok száma: 8.

Az iskolai követelmények teljesítését bizonyítvány igazolja.

Az angol és a német nyelv normál szintű oktatása engedélyezett. Minden tanulónak lehetőséget adunk, hogy megalapozza idegen nyelvi ismereteit.

Szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján ellátjuk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, oktatását.

A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Egyre nagyobb teret engedünk a kooperatív tanulási technikáknak, projektmódszernek.

Az iskola szabadidős tevékenysége rendkívül gazdag. Nevelőtestületünk törekszik arra, hogy gyermekeink szabadidejükben együtt legyenek, s színvonalas foglalkozások során fejleszthessék képességeiket.

A következő években szeretnénk folytatni az eddig kialakított, jól működő hagyományos tevékenységeinket.

Iskolánk küldetése, hogy magas szintű nevelő-oktató tevékenységével lehetőséget biztosítson a tankötelezettség színvonalas teljesítésére.

Célunk, hogy diákjaink érett és autonóm személyiségként jussanak el a gyermekkortól a felnőttkor kezdetéig. Rendelkezzenek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy a magyar társadalom számára hasznos emberekké váljanak. Képesek legyenek az állandó, folyamatos önképzésre és tudjanak alkalmazkodni a kor gyorsan változó követelményeihez. Jellemezze őket kreativitás, jó konfliktus tűrés és siker központúság.

Fotók