Oldal betöltése ...


Navigáció
TIOP 1.1.1.

 

2007 évben a Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra fenntartónk a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás benyújtotta a pályázatot.

2008. július 2-án kelt értesítésben a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték meg.

2009.december 23-án kelt értesítést kaptunk arról, hogy az eszközök beszerzését a fenntartók fogják lebonyolítani.

2010.június 1-jén a pályázat hiánypótlását kellett elvégezni

2010. október 21-én aláírásra került a támogatói okirat

Ebben a szerződésben a projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja 2010. április 30-a lett volna és a befejező 2010. november 30.

Mivel a projekt megvalósításának tartalma  maximum 8 hónap lehet   összesen, és 1 hónap ált rendelkezésünkre, ezen időszak alatt képtelenség lett volna megvalósítani.

Szerződésmódosítási kérelmet kellett eszközölni, melyet 2010. december 2-án megtettem. Így a projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja 2010. december 1 és befejező 2011. július 30-ra módosult.

9.653.238 Ft vissza nem térítendő 100 %-os támogatásban részesültünk.

Utófinanszírozású projektelemek ebből 1.000.738 Ft a szállító finanszírozású projektelem 8.652.500Ft, mely összeget közvetlenül a közreműködő szervezet fizet a szállítónak.

Az eszközök beszerzése egyszerű, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás keretében folyt le, melyet  hivatalos bejegyzett közbeszerzési tanácsadó bonyolított le.

A közbeszerzési eljárásban benyújtott 3 db ajánlat értékelése után az ALBACOMP RI KFT nyújtott be érvényes ajánlatot, mely a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján történt.

A nyertes szállító munkatársai 2011. április 18-án szállította  iskolánkba és  helyezte üzembe a számítástechnikai eszközöket nagy örömünkre.

Így iskolánk jelenlegi informatikai eszköz ellátottsága  ezen pályázat keretein belül jelentős fejlesztésen ment keresztül.

A 7 db (4 db alsóban és 3 db felsőben) tantermi csomag módszertani megújulást jelent pedagógusaink számára és biztosítja az IKT-val támogatott tanórák tartásához a magas színvonalú eszközöket. Az egész világ kitárul előttünk egy kattintással, mellyel a tudáshoz vezető élményhez juttathatjuk a gyermekeket. Egyenlőre még csak az ismerkedés fázisánál tartunk, de hamarosan természetessé fog válni mindenki számára az interaktív tábla használata. Bízunk abban, hogy a tanulóknak, pedagógusoknak még izgalmasabbá, érdekesebbé  válnak  a majd  tanórák. A digitális eszközök a mai kor gyermekéhez közelebb állnak, s talán jobban rögzül majd a fejekben a tananyag, hiszen élményhez jutva, könnyebben fognak majd tanulni. Ugyanakkor fontos megemlíteni azt, hogy ezek az eszközök csak segédeszközök. Továbbra is fontos, hogy jól felkészült tanárok irányításával és tanulni akaró diákokkal éljük meg ezt a csodát !

Iskolánk nevelőtestülete nyitott e módszertani kultúra megismerésére, megtanulására és a korszerű oktatási módszerek alkalmazására.  Az előző tanévben megvalósuló kompetencia alapú oktatás során már felkészítetést kaptunk ezen eszközök alkalmazására. Úgy érezzük iskolánk jövőjét pozitívan fogja befolyásolni a digitális tábla használata az oktatásban.
A számítástechnika terem kifutó félben lévő számítógépeinek cseréje is időszerűvé vált, melyet a meglévő 6 db PC-én túl, még 6 db iskolai PC biztosít.

Az alkalmazás szerver lehetővé teszi, a tananyagok biztosítását a helyi hálózatunk számára valamint a törvényben előírt adatok közzétételét a világhálón.

A WIFI csomag a vezeték nélküli hálózat kényelmi funkcióival biztosítja a szabad mozgást a hatókörön belül, és viszonylag biztonságos titkosítással használható elfogadható sebesség mellett.

Projektzáró-átadó ünnepélyünk 2011. június 24-én volt,ahol egyben szakmai bemutatót is tartottunk.Intézményünkben    sikeresen megvalósult a TIOP-1.1.1-07/1.2008-0376 azonosítószámú  megnyert pályázat, mely „A Kozma Ferenc Általános Iskola Informatikai infrastruktúra fejlesztése” című projekt.