Oldal betöltése ...


Navigáció
Házirend 2020.

A módosított Házirendünk 2020. 09.01-től hatályos

Járványügyi szabályzat 2020.

 Dunaújvárosi Tankerületi Központ FB2401

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

 

 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI  SZABÁLYZAT

 

2020-2021-ES TANÉV

 

 

A nevelőtestület és munkavállalói közösség elfogadta: 2020. augusztus 27-én.

Hatályba lép: 2020. szeptember 1.

 

2020.

 

 

 

Törvényi háttér: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA - INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 1. Az iskola látogatása
 1. Iskolánkat csak egészséges, tüneteket nem mutató gyerek látogathatja, és ugyanez vonatkozik minden dolgozóra.
 2. Ha bármilyen koronavírusra utaló tünetet vesz észre a gyerekén a szülő, esetleg igazolt fertőzöttről van szó, köteles az iskolát értesíteni.
 3. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 4. A tanuló kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.
 5. Idegenek tanítási időben és azon kívül is az intézmény épületében csak engedéllyel tartózkodhatnak. A szájmaszk viselése minden esetben kötelező!
 6. Szeptember 1-jén ¾ 8-kor az első osztályos gyermekek szülei szájmaszkkal bekísérhetik a gyermekeiket, majd amilyen gyorsan csak lehet el kell hagyniuk az épületet.
 7. Szeptember 2-tól az első osztályosokat a beszoktatási időben a tanító a parkoló melletti szabad füves területen gyűjti össze ¾ 8-kor és tanítás után oda is kíséri őket az órarend szerint.
 8. A szülők csak a kapuig kísérhetik be kisebb gyermekeiket és ott is kell megvárniuk őket.
 9. A lázmérés a szülők feladata, de az iskolában is lehetőségünk lesz ezt folyamatosan ellenőrizni.
 10. Láz esetén a gyermeket azonnal elkülönítjük az erre kijelölt helységbe és a szülőt és iskolaorvost, akiket egy időben értesítünk.
 1. Általános óvintézkedések iskolánkban:

 

 1. Az első naptól fokozottan és folyamatosan lesz fertőtlenítés az iskolában. Az iskolaépület minden lehetséges bejáratánál vírusölő kézfertőtlenítőt helyezünk ki.
 2. A tanterembe való belépéskor mindenki mossa meg szappannal vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekeknek inkább a szappant javasoljuk)
 3. Minden teremben és mosdóban papír kéztörlőt kell használni.

 

 1. Naponta többször kell fertőtlenítő takarítást végezni a termekben, a folyosókon, a közösségi helyiségekben. Ebbe beletartoznak a gyakran érintett felületek is, nemcsak a kapcsolók és kilincsek, hanem egyebek mellett a számítógép billentyűzete és az egér is.

 

 1. Rendszeresen fertőtleníteni kell az iskolai játékok, sporteszközök, udvari padok felületét.

 

 

 1. Figyelni kell a rendszeres természetes szellőztetésre, ha az időjárás engedi, az ablakokat nyitva kell tartani.

 

 1. A gyerekeknek meg kell tanítani a személyi higiéné alapvető szabályait, és a köhögési etikettet: papír zsebkendő használata tüsszentéskor, köhögéskor, majd zsebkendő a kukába, és alapos kézmosás.

 

 1. A pedagógus és az iskola valamennyi dolgozója a tanulók között csak szájmaszkban lehet.
 1. A tanítás rendje
 1. Az iskolában azokat a járványügyi óvintézkedéseket kell betartanunk a mindennapokban, amelyeket az elmúlt hónapokban is megismertünk: védőtávolság, rendszeres kézmosás, fertőtlenítés, szellőztetés. A tanórákat többé-kevésbé a megszokott formában tartjuk meg (szabad levegőn is tarthatók testnevelés, ének-zene, néptánc tanórák). Az oktatás során az a cél, hogy az osztályok ne keveredjenek. Minden osztály a saját tantermét használja egész nap (kivételt jelent a fejlesztő terem és a  számítástechnika terem, ahol csoportokban max 14 fővel vannak a tanulók, szájmaszk viselése kötelező!). A csoportok váltása között fertőtleníteni kell a felületeket a szaktantermekben.
 2. A maszk viselése a tanulók körében állandóan nem kötelező, de természetesen bárki felveheti. Az intézkedési terv szerint az osztálytermekben lehetőség szerint az eddiginél szellősebben, egymástól távolabb fogjuk ültetni a gyerekeket. Ezt csak nagyobb termekben, egyéb helyiségekben tudjuk megvalósítani. Az 1,5 méteres védőtávolság megtartása csak a folyosókban és előterekben lehetséges.
 1.  A testnevelés órák rendje:
 1. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad térben és a  műfüves pályán fogjuk megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

 

 1. Az udvar és a folyosók, ebédlők, közösségi terek használatának rendje:

 

 1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
 2.  Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 3.  Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok ne keveredjenek, a sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 4. Az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni. A közös használatú eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.

 

 

 1. A tanulói hiányzások kezelése:
 1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.
 2.  Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

 

 

A fentiek betartása és betartatása mindenkire vonatkozóan kötelező érvényű.

 

 

Baracska, 2020. augusztus 27.

 

 

 

Kárpáthegyi Józsefné

intézményvezető

 

 

 

 

Infokommunikációs akadálymentesítés

A linkre kattintva elérhető a felület.

 http://www.nvda.hu/letoltesek/

KRÉTA Iskolai Alaprendszer

 

https://klik030166001.e-kreta.hu

https://eugyintezes.e-kreta.hu

 

Tisztelt Szülők!
Az e-Ügyintézés kérelmezői felületre a következő linkre kattintva léphetnek be: https://eugyintezes.e-kreta.hu
A Gondviselői / Tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be az intézmények felé elektronikus formában az e-Ügyintézés rendszerén keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a kitöltött dokumentumok mentésére és visszatöltésére a rendszerbe. A felhasználói felületen keresztül továbbá nyomon követhetik a folyamatban levő ügyeiket is.
Tisztelettel:
Kárpáthegyi Józsefné
intézményvezető

Idegen nyelvi mérés eredményei 8. osztály 2019.
Mérési azonosító Évfolyam A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám Mérési eredmény (százalék)
W746-G338 8 38 95%
X392-L131 8 22 55%
X645-K979 8 14 70%
M253-K358 8 37 92%
K538-Q762 8 25 62%
O346-H475 8 26 65%
U326-C742 8 32 80%
D475-U160 8 19 47%
H547-G175 8 0 n.a.
Q638-A968 8 40 100%
L537-U971 8 28 70%
Q721-V742 8 15 75%
F236-V648 8 16 40%
A131-S991 8 22 55%
C911-O532 8 0 n.a.
X568-J976 8 15 37%
T552-U935 8 19 47%
M722-P144 8 25 62%

 

Idegen nyelvi mérés eredményei 6. osztály 2019.
Mérési azonosító Évfolyam A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám Mérési eredmény (százalék)
Q992-X250 6 21 70%
A156-L387 6 29 96%
D474-B269 6 30 100%
U382-D420 6 13 86%
J484-X827 6 28 93%
S653-R490 6 29 96%
R624-O288 6 30 100%
E474-S476 6 26 86%
U286-J356 6 25 83%
J292-U917 6 21 70%
P983-G136 6 11 36%
S258-J443 6 10 33%
G644-D710 6 13 43%
D229-R427 6 15 50%
J625-C726 6 11 36%
Q489-O114 6 4 26%
L742-L676 6 14 46%
O713-E974 6 13 43%
B571-P414 6 18 60%
G767-N612 6 18 60%

 

KRÉTA rendszer használata gondviselői jogosultsággal

Dunaújvárosi Tankerületi Központ FB2401

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola

2471 Baracska, Templom u. 19.

OM:030166

Tel./fax: 22/454-004; 580-003

Honlap: www.iskola.baracska.hu

E-mail: baracska_iskola@citromail.hu

 

Tájékoztató a KRÉTA rendszer gondviselői jelszó igényléséről

Tisztelt Szülők!

A KRÉTA rendszer gondviselői felületéhez szeretnénk egy kis segítséget nyújtani.

A gondviselői felületre minden szülőnek magának kell regisztrálnia, melyhez az alábbi linken kaphatnak útmutatást. https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11832159

 

A regisztrációhoz az alábbi linket kell felkeresni (fontos a pontos cím, mert ez az iskola saját felülete):

https://klik030166001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login

 

A link felkeresése után a bejelentkező felületnél a gondviselői jelszó igénylése gombra kattintva megjelenik egy űrlap, melyet ki kell tölteni, majd a tanuló OM azonosítójának és egyéb adatainak megadásával a rendszer azonosítja, hogy melyik gondviselő, melyik tanulóhoz tartozik és az ott megadott e-mail címre elküldi a felhasználónevet és jelszót, ezzel korlátozott hozzáféréshez jutnak, mint szülő. Ezután az iskola adminisztrátora visszaigazolja az Önök kérelmét és véglegesíti a belépési jogosultságot, mellyel a továbbiakban be tudnak lépni a tanuló e-ellenőrzőjébe.

 

Tisztelettel:

 

Kárpáthegyi Józsefné

igazgató

 

Nyertes pályázat-iskola felújítás

Intézményünk Baracska község egyetlen iskolája, 183 tanulója van és 24 dolgozója. 2017. május végén a Dunaújvárosi Tankerületi Központ irányításával az EFOP 4.1.3.17-es pályázat iskolánkra vonatkozóan elkészült.

2017. szeptember 1-jén kaptuk a jó hírt, hogy 149 millió 49 ezer 999 forint támogatásban részesültünk. Kód: EFOP-4.1.-17-2017-00229

A pályázat az intézmény épületeinek teljes infrastrukturális megújulását célozza. A mai kornak megfelelő, korszerű nevelési-oktatási környezetben fognak gyermekeink tanulni, munkatársaink pedig dolgozni.

A tevékenységek, melyek megvalósulnak e pályázat során.

·         épület tetőhéjazatának cseréje, beázások, födémhibák megszüntetése

·         ereszdeszka, ereszcsatorna cseréje

·         energetikai korszerűsítés keretében- homlokzati nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés és homlokzati vakolás, fűtéskorszerűsítés

·         lámpatestek cseréje

·         mellékhelyiségek, mosdók – WC-k felújítása

·         akadálymentesítés

·         osztálytermek, folyosók, közlekedők burkolatainak felújítása és elavult bútorok cseréje

·         iskolai könyvtár teljes felújítása és szükséges bútorokkal való ellátása

·         természettudományos tanterem korszerűsítése

·         nyelvi labor kialakítása

·         számítástechnikai terem bútorzatának cseréje, IKT eszközök beszerzése

·         felzárkóztatás és tehetséggondozás célját szolgáló termek felszerelésének javítása

·         Az integráltan oktatható sajátos nevelésű igényű tanulók számára bútorok és eszközök beszerzése

·         közösségi terek esztétikus környezetének kialakítása, bútorok beszerzése

·         tanári szoba felújítása, irodák fejlesztése, bútorok cseréje

·         iskolaudvar felújítása, udvari eszközök, utcabútorokkal való ellátása

Azt gondolom, hogy e projekt megvalósulásával még színvonalasabb és tartalmasabb oktatást tudunk majd biztosítani a tanulók, kollégák, szülők és a fenntartó megelégedésére.

Kárpáthegyi Józsefné igazgató          

Hit és erkölcstan- egyházjogi személyek

Tájékoztató adatok

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0114 pályázat megvalósítása

Sajtóközlemény

Közétkeztetési kisfilm

Közétkeztetési kisfilm

Kréta
Fotók